Ohjeita järjestäytymiseen lähiyhteisöissä

Kuinka järjestäytyä omissa lähiyhteisöissä niin, että 22.8 ei ole vain päämäärä vaan uuden alku?

Joukkovoima on suurprotesti, joka yhdistää eri taustoista tulevia yksilöitä ja ryhmiä, jotka jakavat kolme vaatimusta/päämäärää:

1. Leikkauspolitiikkaa vastaan Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa

2. Riittävä toimeentulo kaikille

3. Ihmis- ja perusoikeudet kaikille

Tarkoituksena on luoda 22.8 tapahtuma, johon voivat osallistua hyvin erilaiset tahot. Kaikkia yhdistää
leikkauspolitiikan vastustaminen. Ryhmät ja yksilöt voivat osallistua Joukkovoima-mielenosoitukseen omine tunnuksineen ja ehdotuksineen. Mielenosoitus voi toimia siten myös areenana, missä eri taustoista tulevat toimijat voivat tuoda omat ratkaisuehdotuksensa tilanteeseen.

Miten valmistautua mielenosoitukseen lähiyhteisössäsi

Jotta mielenosoitus ei jäisi vai yhden päivän tapahtumaksi, olisi hyvä että sitä ennen ja sen jälkeen
käytäisiin keskustelua leikkauksista ja eri vaihtoehdoista vallitsevalle politiikalle ja jopa järjestelmälle.

– Etsi muutama ihminen lähipiiristäsi joita huolestuttaa leikkauspolitiikkaa ja jotka ovat kiinnostuneita keskustelemaan vaihtoehdoista.

– Selvitä onko lähiyhteisössäsi tiloja, joissa voi järjestää vapaasti kokouksia. Tällaisia tiloja löytyy kirjastoista, asukastiloista, kouluista, seurakunnilta jne.

– Kirjoittakaa kutsu tapahtumaan ja levittäkää sitä esimerkiksi lähiyhteisöjenne ilmoitustauluilla. Sosiaalinen media ja sähköpostilistat saattavat myös tarjota oivan levityskanavan.

– Miettikää voisitteko jatkaa ryhmänä tapaamisia ja keskustelua myös mielenosoituksen jälkeen.

Yhteisen päättämisen ei pitäisi rajoittua siihen, että osallistuu mielenosoitukseen. Joukkovoima-protesti voi toimia parhaimmillaan kipinänä sytyttämään ihmisiä toimimaan yhdessä epäoikeudenmukaista järjestelmää vastaan. Ei riitä, että vallassaolevat poliitikot vaihdetaan uusiin. Meidän pitäisi olla ennemminkin valmiita miettimään, miten voisimme muuttaa vallitsevaa järjestelmää siten, että jokainen meistä voi osallistua päätöksentekoon.

Ensimmäinen askel tähän voi olla kokoontuminen yhteen lähiyhteisösi ihmisten kanssa. Yhdessä keskustelemalla ja toimimalla voidaan luoda kestävämpiä ja pitkäikäisempiä vastarinnan muotoja, jotka todella horjuttuvat epäoikeudenmukaisia valtarakennelmia.

– Joukkovoiman mediaryhmä
Alkuperäinen teksti täällä:
https://www.facebook.com/notes/joukkovoima-hallituspolitiikkaa-vastaan/ohjeita-j%C3%A4rjest%C3%A4ytymiseen-l%C3%A4hiyhteis%C3%B6iss%C3%A4/1009267942438915