PAM – keskolaisten ammattiosasto mukaan tukemaan Joukkovoiman suurmielenosoitusta 12.3.2016

Keskolaisten ammattiosasto osallistuu Joukkovoiman mielenosoituksen järjestämiseen, se tukee järjestelyitä taloudellisesti sekä haastaa Palvelualojen ammattiliiton muiden ammattiliittojen kanssa mukaan osoittamaan tukensa mielenosoitukselle leikkauspolitiikkaa vastaan.

Ammattiosasto päätti torstaina pitämässä kokouksessaan osallistua Joukkovoiman mielenosoituksen järjestämiseen 500€:lla. Lisäksi osasto osallistuu järjestelyihin sekä kannustamalla ihmisiä ottamaan osaa mielenosoitukseen ja sen järjestelyihin muutenkin.

Osastossa nähdään, että leikkauspolitiikan vastainen kansanliike on edelleen erittäin ajankohtainen, vaikka hallitus on jo useissa kysymyksissä joutunut pyörtämään päätöksensä. Keskolaisten ammattiosasto katsoo, että se on ollut suurelta osin kasvaneen kansalaisliikehdinnän aikaansaannosta.

PAMiin kuuluva keskolaisten ammattiosasto pitää tärkeänä, että ihmiset laajasti yhteiskunnan eri laidoilta osallistuvat mielenosoitukseen, sillä maan hallitus on jo ajanut läpi useita leikkauksia koskien aivan keskeisiä kansalaisten perustarpeita, kuten terveydenhuoltoa ja varhaiskasvatusta, eikä loppua leikkauksille ja rikkaiden etuoikeuksien ajamiselle näy. Ammattiosastossa katsotaan, että ay-liikkeen ruohonjuuren on voimakkaasti vaikutettava myös työelämän ulkopuolisiin asioihin. Se haastaakin muut ammattiosastot yli keskusjärjestörajojen mukaan puolustamaan kansalaisoikeuksia ja toimeentuloa yleisemminkin, mutta erityisesti ammattiosastojen toivotaan näkyvän työttömien ja työväen asioihin keskittyvässä mielenosoituksen omassa niin kutsutussa blokissa.

Onnistunut mielenosoitus tarvitsee toimijoita. Ottakaa osaa, jotta voimme näyttää maan hallitukselle, että nykymenoa ei suvaita!

Mielenosoituksesta saa lisätietoja mm. Facebookista ”Joukkovoima-mielenosoitus 12.3.” sekä ”Joukkovoima hallituspolitiikkaa vastaan!” ja Joukkovoiman nettisivuilta

Lisätietoa PAM – keskolaisten ammattiosasto ry. 007:

https://007-pamosasto-fi.directo.fi/